กิจกรรมต่างๆ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
จุดเทียนชัยถวายพระพร
กีฬาภายใน
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
ต.หนองไผ่  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1